• Біз бірегей мамандарды, аналитиктер мен зерттеушілерді дайындаймыз!

Қабылдау комиссиясы +7 (7172) 24-04-03

Мекен-жай Қазақстан, Нур-Султан қ., Кабанбай батыр 8 проспектісі

Құрметті талапкерлер, ата-аналар!

Сізге AIU - Astana International University атынан сәлем береміз!

AIU жас болғанымен, өршіл жас буынға өзіндік потенциалын дамыту үшін кең мүмкіндіктер ұсынып отыр.

AIU - бұл 7 жоғары мектептен, 12 ғылыми-зерттеу институтры мен орталықтарынан тұратын көп бейінді білім беру кешені. Бұл жерде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 15 бағдарламасы жүзеге асырылуда.

Біз заңгерлік, экономикалық, инженерлік, жаратылыстану-ғылыми, дизайнерлік, гуманитарлық бағыттар, сонымен қатар халықаралық қатынастар аясында ағылшын, қытай және француз тілдерін білетін жоғары білікті мамандарды даярлаймыз.

AIU ортақ бағдарламалар бойынша шетелдік жетекші университеттермен серіктестікте жұмыс жасайды. Біздің серіктестеріміз:

  • М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті;
  • РФ Президенті жанындағы Ресей xалықтық шаруашылық академиясы;
  • Пекин университетінің жоғары мектебі;
  • Фудань университеті;
  • Томск политеxникалық университеті;
  • Пекин шет тілдер университеті;
  • Халықаралық бизнес пен экономика университеті (Қытай);
  • Côte d'Azur университеті (Франция);
  • JAMK қолданбалы ғылымдар университеті (Финляндия).

Біз тек Қазақстанның ғана емес, одан тысқары жерлердегі экономиканың сапалы дамуын қамтамасыз ететін кадрлық потенциалды арттыра отырып бірегей мамандарды, талдаушылар мен зерттеушілерді даярлаймыз.

Қымбатты талапкер!

Біз үшін сенің болашағың және елдің болашағы маңызды.

Біз оның бақытты, сәтті, жайлы болуы үшін жұмыс істейміз. Дұрыс таңдау жасай білсең, өз болашағыңның осы жерде басталатынын түсінетін боласың!

Құрметпен AIU Президенті Ирсалиев Серік Азтайұлы

Білім беру бағдарламасының тізімі

СҰРАҚТАРЫҢ бар ма?
                               Бізбенен ХАБАРЛАС!!!

Вопросы для поступления

Оставьте свои контакты, мы с вами Обязательно свяжемся!

В нашем университете уже учатся более 1000+ студентов!

Образовательные программы специальностей магистратуры разрабатывались в соответствии с ГОСО РК специальностей и типовыми учебными программами. Образовательные программы разработаны вузом самостоятельно в соответствии с Дублинскими дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификаций. Университет обеспечивает учебный процесс в полном объеме всеми необходимыми информационными источниками: учебниками, учебными пособиями, методическими пособиями, и разработками по учебным дисциплинам, активными раздаточными материалами и указаниями по самостоятельной работе, электронными учебниками, доступом к сетевым образовательным ресурсам научной библиотеки университета.

Соңғы Жаңалықтар

25Июнь

Встреча с официальным представителем ТПУ в Республике Казахстан – Бендерским В.В.

Встреча с официальным представителем ТПУ в Республике Казахстан – Бендерским В.В.

Механизмы реализации совместных c ТПУ программ двудипломного образования

05Июнь

Выступление Генерального Секретаря ШОС г-на Норова Владимира Имамовича в AIU

Выступление Генерального Секретаря ШОС г-на Норова Владимира Имамовича в AIU

Обсуждались вопросы углубления взаимодействия между странами Центральной азии

29Май

AIU продолжает развивать сотрудничество с Московским государственным университетом

AIU продолжает развивать сотрудничество с Московским государственным университетом

По приглашению Ректора МГУ состоялся визит делегации AIU и Международного научного комплекса Астана в МГУ

22Май

Научно-практический семинар на тему «Задача Пуанкаре – Римана-Гильберта»

Научно-практический семинар на тему «Задача Пуанкаре – Римана-Гильберта»

«Гипотеза Римана» и последние научные результаты академика НИА РК Дурмагамбетова Асета Асхатбековича

Біздің Серіктестеріміз

#

Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік университеті

#

Томск политехникалық
университеті

#

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті

#

Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық
университеті

#

Ресей Президентінің Ұлттық
экономика және мемлекеттік басқару
академиясы

#

Фудан университеті (Қытай)

#

Côte d’Azur
университеті (Франция)

#

Малайзия
ғылым университеті

#

Пекин
бизнес мектебі

#

UIBE
Халықаралық экономика және бизнес университеті

#

Сулейман Демирел
университеті

#

JAMK
қолданбалы ғылымдар университеті

#

Пекин
шетел тілдері университеті

#

"Болашақ"
халықаралық стипендиясы

#

Астана
халықаралық қаржы орталығы