log-fon.jpg

Химия

Кадрларды дайындау облысының атауы және коды :

6B01 Педагогические науки
 

Кадрларды дайындау бағытының атауы және коды :

6B015 Подготовка учителей по естествонаучным предметам
 

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы :

6В01503 Химия


Оқу ұзақтығы : 4 года (3 года)


Берілетін дәреже : Бакалавр образования по образовательной программе «6B01503 Химия»

ББ мақсаты

Оқу-тәрбие процесінде химияны оқыту әдістемесі бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды, химия мұғалімінің құзыреттілігі мен қызметін толық жүзеге асыра отырып, оқу мекемелерінің әртүрлі типтерінде пәндік оқыту мен тәрбиелеуді сапалы жүзеге асыруға қабілетті білім беру бакалаврларын даярлау.

Кәсіби қызмет саласы

 • ұйымдастырушылық-технологиялық;

 • ғылыми-зерттеу;

 • өндірістік-басқарушылық;

 • білім беру (педагогикалық).

Кәсіби қызмет объектісі

Химиялық (лабораториялық, өндірістік) синтез нәтижесінде немесе табиғи нысандардан бөлініп алынған әртүрлі агрегаттық күйдегі (бейорганикалық және органикалық материалдар, медициналық, қоршаған ортаның, биологиялық, микроэлектроникалық) атомдар, қарапайым молекулалар және күрделі қосылыстар.

Кәсіби қызмет функциялары мен түрлері

Кәсіби қызмет функциялары:

 • білім беру саласында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлайды және ұйымдастырады;

 • пән бойынша сабақ беру: лекциялар оқу, лабораториялық және практикалық сабақтарды жүргізу, лабораториялық жұмыстарды қою;

 • пән бойынша сабақтан тыс шараларды жоспарлау және ұйымдастыру: факультативтер, ғылыми үйірмелер, олимпиадалар мен байқаулар;

 • химиямен байланысты экономика мен өнеркәсіп салаларында өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастырады;

 • ғылыми зерттеулер мен бағдарламаларды жоспарлайды және ұйымдастырады;

 • ғылыми әдебиетпен жұмыс істейді, ғылыми бағдарламалар мен жобаларды орындайды, тәжірибелер қояды;

 • ғылыми, педагогикалық, және өндірістік ұжымдарды және лабораторияларды басқарады.

БІЗДІҢ БАЙЛАНЫС КОНТАКТІЛЕРІМІЗ

Қазақстан, Нур-Султан қ.,

Қабанбай батыр даң. 8

Телефон: +7 (7172) 24-04-03

info@aiu.kz

+7-(747)-675-87-86

ҚҰРАЛДАР

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР

 • WhatsApp Image 2020-03-11 at 09.28
 • WhatsApp Image 2020-03-11 at 09.28.45
 • WhatsApp Image 2020-03-11 at 09.28.46